Родина моя- нищая сума....Родина моя, ты сошла с ума - Страница 11 - Форум веселых и любознательных

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ] Текущая дата: Четверг, 19-Июл-2018, 16:47
Вы вошли как Гость

Модератор форума: Irene, кот  
Форум веселых и любознательных » А годы летят, наши годы, как птицы летят... » Сулюкта и Исфана » Родина моя- нищая сума....Родина моя, ты сошла с ума (Моя Родина)
Родина моя- нищая сума....Родина моя, ты сошла с ума
kpischikДата: Среда, 10-Июн-2009, 00:47 | Сообщение # 151
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
Quote (Irene)
Не вижу Булата Минжилкиева!..

Абдылас Малдыбаев (24 июня 1906, с. Кара-Булак, Кеминского района — 1 июня 1978, Фрунзе, СССР) — киргизский советский композитор и певец (тенор), народный артист СССР (1939), Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, депутат Верховного Совета Киргизского ССР 2—4-го созывов.В 1929 году окончил педагогический техникум и был принят в труппу Киргизской студии. В 1940 году начал учёбу в Московской консерватории, но на период Великой отечественной войны обучение прерывал. Восстановился в консерватории в 1947 году и окончил её в 1950 году по классу композиции.Совместно с композитором В. А. Власовым и В. Г. Фере участвовал в создании первых киргизских музыкальных драм и опер:
«Аджал ордуна» («Не смерть, а жизнь», 1938),
«Айчурек» («Лунная красавица», 1939),
«Патриоты» (1941),
«Манас» (1946),
«Токтогул» (1958)
и других. Является автором музыки Государственного гимна Киргизской ССР (1946).На киргизской сцене был первым исполнителем партии Ленского («Евгений Онегин» Чайковского). В 1939—67 председатель Союза композиторов Киргизии. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР (1970). Награжден орденом Ленина.

Бейшеналиева Бюбюсара (р. 15.9.1926, кишлак Таш-Тюбе), киргизская советская артистка балета, народная артистка СССР (1958). С 1941, после окончания Ленинградского хореографического училища, солистка Киргизского театра оперы и балета (г. Фрунзе). Исполнила партии в национальных балетах Чолпон и Айдай («Чолпон» Раухвергера, 1944 и 1953), Анар (одноимённое произведение Власова и Фере, 1950); партии в классических и советских балетах Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» Чайковского, 1950), Тао Хоа («Красный мак» Глиэра, 1953), Эсмеральда (одноимённое произведение Пуньи, 1955) и др. Искусство Б. характеризуется национальным своеобразием, высокой танцевальной техникой. С 1949 преподаёт в Музыкально-хореографическом училище (г. Фрунзе). Депутат Верховного Совета СССР 6‒7-го созывов и Верховного Совета Киргизской ССР. Награждена орденом «Знак Почёта» и медалями.

Касым Тыныстан уулу/Тыныстанов (1901, азыркы Ысыккөл району, Чырпыкты кыштагы, - 1938) - кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер; биринчи кыргыз профессор (1936).
Алгачкы билимди диний мектептен алган, шаардык (Каракол) орус жергиликтүү мектебинде агартуу интстутунда окуган.
"Эркин Тоо" гезитинин жооптуу редактору болуп иштеген.
1927 - 30 жж. Кыргыз АССР эл агартуу комиссары.
1928 жылында "Жаны маданият жолунда" журналды уюштурууга катышып 1931 ж. чейин анын жооптуу редактору болгон.
1931-37 жж. - Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун милдетин аткаруучу; ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу.
Касым Тыныстанов 1938 ж. репрессиялар учурда атылган.
К. кыргыз жазма адабиятын жана илимий тил таанууну баштоочулардын бири. Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзгөн. К. адегенде казакча, кийин кыргызча жазган ырлары Алматы жана Ташкенде казакча чыгуучу газета журналдарга жарыяланып, 1925 жылы «Касым ырларынын жыйнагы» деген ат менен Москвада жарык көргөн. К. - туңгуч көркөм котормочу. Ал «Интернационалды», И.А.Крыловдун тамсилдерин биринчи жолу кыргызчалаткан. Орус революциячыл ырларын "Өзгөрүштүн ырлыры" деген ат менен которуп, кичине китеп кылып чыгарган. К. кыргыз элинин оозеки чыгармаларын, асыресе "Манас" эпосун жыйноого зор көнүл бөлүп, бул темада атайын макалалар жазган, уюштуруу иштерин жүргүзгөн. Мисалы, улуу манасчы Саякбай Карала уулунун айтуусундагы "Манас" үчилтигин толук жазып алуунун демилгечиси жана уюштуруучусу болгон. "Манас" эпосун орусчага которуу ишине катышкан.
shok shok shok
по-русски насмерть всё удалено, кроме того, что он- ученый и зачинатель науки в Киргизии, создатель грамматики кыргызского языка, политик и пантюркист.......... yes

Тоголок Молдо (10 июня 1860, местность Куртка на Тянь-Шане, ныне Ак-Талинский район Нарынской области Киргизии — 4 января 1942, там же), киргизский советский народный акын. Настоящее имя Байымбет Абдырахманов.
Тоголок Молдо (псевдоним; настоящее имя Байымбет Абдырахманов) (10.6.1860, местность Куртка на Тянь-Шане, ныне Ак-Талинский район Нарынской области Киргизской ССР, — 4.1.1942, там же), киргизский советский народный поэт. Учился в сельской мусульманской школе. Батрачил. Перу Тоголок Молдо принадлежат стихи-причитания, песни-жалобы, сатирические стихи. Он создал первые киргизские басни. В сатирических стихах и в поэмах «Кемчонтой», «Бабырканы» (обе — 1900) Тоголок Молдо обличал алчность богачей, в поэме «Сказание о водяных и наземных птицах» (1908) в аллегорической форме изобразил социальные противоречия. Акын восторженно встретил Октябрьскую революцию 1917. Написал поэмы «Революция» (1918), «Свобода» (1919—23) и др. Известен как исполнитель эпоса «Манас». Стихи Тоголок Молдо переведены на многие языки народов СССР. Награжден орденом «Знак Почёта»
Создатель первых киргизских басен.

.... 1 февраля 1876 Кокандское ханство официально перестает существовать, и под названием Ферганская область возникает новое владение Российской империи. 19 февраля в Алайских горах был задержан Пулат-хан и 1 марта повешен в Маргелане русскими. Он принимает смертную казнь мужественно, а перед повешением, обращаясь к народу, с гордостью говорит, что вышел вместе с народом на борьбу за независимость и отдает за неё свою жизнь. Хотя был казнен Пулат-хан и освободительная борьба народа была подавлена с особой жестокостью, кыргызы, живущие в горах, продолжают свою борьбу, к-рая продолжалась до августа 1876. Во главе этой борьбы стояли выдающаяся дочь кыргызского народа Курманжан-датка и её сыновья. Чтобы окончательно подавить войска, возглавляемые ими, русские воинские отряды дважды совершают поход. В первый раз, в апреле 1876, военная экспедиция русского отряда в ущелье Жанырык Алайских гор встречает ожесточённое сопротивление дружины старшего сына Курманжан-датки Абдылдабека. Только из-за предательства местных жителей русские отряды, неожиданно напавшие на кыргызскую дружину с тыла, добиваются победы. Но всё же русские солдаты не решались пуститься в погоню за отступившими по горным склонам кыргызскими дружинниками и вынуждены были отступить.
В июле-августе 1876 генерал Скобелев организовал вторую летнюю Алайскую экспедицию, чтобы наказать восставших кыргызов. Для достижения своей цели он использовал хорошо знающих местность местных жителей. Убедившись в том, что невозможно взять в плен кыргызов во главе с Абдылдабеком, русские офицеры решают взять в плен его мать Курманжан-датку. Аким Ошского уезда майор П. Ионов, обнаружив Курманжан-датку в селе её младшего брата Исмадияр-бия, приводит её к Д. Скобелеву. Последний подчеркнуто уважительно принимает Курманжан-датку и просит оказать содействие в том, чтобы убедить кыргызов во главе с Абдылдабеком подчиниться русской власти. Курманжан-датке ничего не остается, как согласиться на это предложение. Но она ставит предварительное условие, чтобы генерал дал гарантию об амнистии по отношению к её сыновьям, и, получив такое заверение, соглашается написать сыну соответствующее письмо. В итоге Алайское население, состоящее из 17380 семей, признало русскую власть. Лишь Абдылдабек не пожелал признать её. Он умер на чужбине — в Афганистане, и его сердце по предсмертному завещанию было вынуто из тела, привезено и захоронено в Алайской земле. Это была последняя попытка борьбы за независимость кыргызского народа.
Кыргызы Памира лишь в апреле 1894 были окончательно подчинены Российской империей. Таким образом, Российская империя, для того, чтобы завоевать кыргызов и кыргызскую землю, вела беспрерывные военные и политические действия около 40 лет.......

Токтогул Сатылганов (25 октября 1864, кишлак Кушчусу, Токтогульский район Ошской области Киргизии — 17 февраля 1933, с. Сасык-Джийде, того же района), киргизский советский народный акын.
Исполнитель на комузе. С 12 лет слагает песни. Был сослан в Сибирь за сочинение сатирических произведений, бежал из ссылки в 1910.
В 1965 учреждена республиканская государственная премия им. Токтогула.
Киргизский советский народный акын. Был знатоком устной поэзии, композитором и музыкантом-виртуозом (исполнитель на комузе). Один из зачинателей киргизской советской литературы. С 12 лет начал слагать песни. Мастер айтыша, он исполнял также произведения народного эпоса. Популярны лирические произведения Т. С. раннего периода («Алымкан», «Девушкам» и др.). В его творчестве видное место занимают сатирические произведения («Пять кабанов», «Ростовщик Чакырбай», «Эшен-Калпа» и др.), за которые акын был сослан в Сибирь. В 1910 ему удалось бежать, и он вернулся на родину. Эти события нашли отражение в песнях «Прощай, мой народ!», «В ссылке», «Здравствуй, желанный народ!» и др. После Октябрьской революции 1917 песни Т. С. призывают строить новую жизнь. Он первым в киргизской литературе создал образ В. И. Ленина («Какая женщина родила такого сына, как Ленин?»). Оказал влияние на творчество многих киргизских поэтов и композиторов. Создал много кюев — классических образцов инструментов музыки: «Тогуз-кайрык», «Мин кыял», «Мырза кербез», «Чон кербез» и др. Мелодии Т. С. записаны и используются советские композиторами. В 1965 учреждена республиканская государственная премия им. Токтогула. Его поэтические произведения переведены на многие языки народов СССР.

Алыкул Осмо́нов (1915, село Капталарык, Панфиловский район, Киргизия — 12 декабря 1950) — киргизский поэт, драматург, переводчик.
Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. В 1933 окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. До 1936 работал в редакциях журнала «Чабуул», газеты «Ленинчил Жаш». Печатался с 1930. В 1935 опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета».Автор сборников «Звёздная молодость», «Чолпонстан» (оба — 1937), «Любовь» (1945), «Новые песни» (1949) и др. Много писал и переводил для детей.Работал в области драматургии: пьесы «Объездчик Кооман» (1947), «Абулкасым Джанболотов» (1948), драматическая комедия «Надо отправляться в Мерке» (1949) и др.
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели в переводе Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевёл произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова и др. Награжден орденом «Знак Почёта».Умер в трицатипятилетнем возрасте, из-за болезни легких, в 1950. Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики. Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия им. Алыкула Осмонова. Премия Алыкула Осмонова являлась в Киргизии третьей по значимости премией среди пистелей, после Всесоюзной Премии имени Ленина и Киргизской Государственной Премии имени Токтогула Сатылганова. В целях изучения жизни и творчества поэта в 1994 создан республиканский общественно-литературный фонд.

Каралаев Саякбай (1894, местность Уч-Кой-Су, ныне Иссык-Кульской области, — 7.5. 1971, г. Фрунзе), киргизский советский сказитель, народный артист Киргизской ССР. Хранил в памяти более полумиллиона строк эпоса «Манас» и др. народных преданий и легенд. От него был записан полный вариант «Манаса».

Юсуф Хасс Хаджиб Баласагуни (Баласагунский) — среднеазиатский писатель. Жил в XI веке в государстве Караханидов.
Юсуф родился в столице государства Караханидов городе Баласагун. В возрасте 50 лет он завершил поэму «Кутадгу Билиг» («Знание о Благодати» или «Наука о Счастье»), представил её правителю Кашгара и был удостоен звания «Хасс Хаджиб».
Юсуф Хас-Хаджиб Баласагунский писал на уйгурском языке караханидской эпохи. «Кутадгу Билиг» — первое произведение, написанное на языке древних тюрков и полностью сохранившееся. Многие тюркоязычные народы по праву могут считать это произведение истоком или первым шедевром своей письменной литературы.
Похоронен в мавзолее в городе Кашгар.

мне лично понравилась инфа про сочинение Токтогула о Ленине и.....краткая инфа о Каралаевe Саякбаe (500 сом) haha

Quote (Irene)
Не вижу Булата Минжилкиева!.

он тогда еще был жив.....сомы внедрила Кыргызская Республика ПЕРВОЙ на постсоветском пространстве 05.05.1993 года.... shok


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
IreneДата: Четверг, 11-Июн-2009, 21:40 | Сообщение # 152
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10658
Статус: Offline
Серый, ты почему молчишь? sad

[imgjavascript://]http/....tp Пока мы живы, поезд наш в пути!
 
kpischikДата: Четверг, 11-Июн-2009, 22:53 | Сообщение # 153
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
Quote (Irene)
Серый, ты почему молчишь?

shok


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
IreneДата: Четверг, 11-Июн-2009, 23:30 | Сообщение # 154
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10658
Статус: Offline
???

[imgjavascript://]http/....tp Пока мы живы, поезд наш в пути!
 
kpischikДата: Понедельник, 22-Июн-2009, 10:54 | Сообщение # 155
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
США готовы предложить Киргизии за сохранение американской авиабазы "Манас" миллиард долларов, сообщает "Независимая газета". По данным издания, эта сумма может быть предоставлена под видом инвестиций со стороны Турции.

По словам представителя оппозиции, бывшего кандидата в президенты Киргизии Женишбека Назаралиева, турецкий президент Абдулла Гюль, активно подключившийся к американо-киргизским переговорам по вопросу о выводе "Манаса", на встрече с Курманбеком Бакиевым прямо заявил, что в случае сохранения авиабазы Киргизия может рассчитывать на миллиард долларов инвестиций.

Американцы со своей стороны также не раз заявляли, что сохранение авиабазы "Манас" может стимулировать новые вливания в экономику Киргизии. По словам командующего авиабазой полковника Блэйна Холта (Blaine D. Holt), США уже вложили в "Манас" 60 миллионов долларов.

"У нас есть еще 50 миллионов долларов, которые мы готовы вложить, если киргизское и американское правительство договорятся и подпишут новое соглашение", - приводит слова Холта "Независимая газета".

Кроме того, как отмечает издание, США ранее уже заявили об увеличении ежегодной финансовой помощи Киргизии с 25 миллионов долларов до 41,5 миллиона. Еще около 30 миллионов должны быть инвестированы на модернизацию киргизской авиатранспортной системы.

Ранее сообщалось, что США фактически смирились с потерей "Манаса". В апреле 2009 года помощник госсекретаря США Ричард Баучер, в частности, заявил, что США не будут создавать новую базу в Средней Азии взамен "Манаса". Ранее об этом же заявила посол США в Таджикистане Трейси Энн Джейкобсон. Тем не менее, как сообщает "Независимая газета", между Бишкеком и Вашингтоном идут активные переговоры по "Манасу", которые, по словам источника в администрации Бакиева, будут продолжаться до тех пор, пока стороны " не договорятся окончательно".

Указ о выводе американской базы "Манас" с территории Киргизии президент Курманбек Бакиев подписал в конце февраля 2009 года. Некоторые наблюдатели связали такое решение с обещанием значительной финансовой помощи со стороны России. В начале мая правительство Киргизии назвало точную дату, до которой американцы должны покинуть страну - 18 августа. США начали вывоз имущества с "Манаса", однако, как отметил командующий базой Блейн Холт, "приказа о сворачивании всех сил" он не получал.


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
kpischikДата: Вторник, 23-Июн-2009, 10:39 | Сообщение # 156
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
Киргизия и США подписали соглашение об открытии в Киргизии центра транзитных перевозок. Об этом сообщает ИА "24.kg" со ссылкой на источники в правительстве республики. Центр будет функционировать на территории международного аэропорта "Манас" (в нескольких десятках километров от Бишкека), где ранее была расположена авиабаза США.

Информацию агентства подтверждают также РИА Новости и "Интерфакс". Как отмечает "Интерфакс", соглашение касается транзита невоенных грузов, следующих в Афганистан. Соответствующее соглашение, подписанное в Бишкеке 22 июня, направлено на ратификацию в парламент республики.

По словам источника в киргизском парламенте, на который ссылается РИА Новости, соглашение подразумевает, что создаваемому центру транзитных перевозок будет передана вся инфраструктура расположенной в аэропорту военной базы.

США, напомним, пользовались авиабазой "Манас" для поддержки военных операций в Афганистане с 2001 года. Она играла роль транспортного узла для снабжения войск, кроме того, оттуда посылались топливозаправщики для заправки самолетов в небе над Афганистаном.

В начале 2009 года киргизские власти заявили о намерении выдворить американские войска со своей территории (соответствующий указ президент республики Курманбек Бакиев подписал в конце февраля). Наблюдатели связали это решение с тем, что Киргизия получила финансовую помощь от России.

В СМИ неоднократно появлялись сведения о том, что Киргизия и США ведут переговоры о сохранении базы в каком-то ином статусе. По неофициальной информации, за то, чтобы сохранить базу (которая должна быть выведена к августу 2009 года), американская сторона якобы готова была предоставить республике инвестиции в размере миллиарда долларов.

Между тем ряд государств Средней Азии - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Туркмения - после известия о готовящемся закрытии базы США в Киргизии согласились предоставить свою территорию для транзита американских невоенных грузов в Афганистан. В середине июня глава киргизского МИДа Кадырбек Сарбаев заявил, что Киргизия последует их примеру.

вот как вывернулись мои земляки.... центр транзитных перевозок.
и нашим, и вашим.
высшее искусство политики.
деньги получать и от русских, и от американцев.
дойка продолжается.


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
IreneДата: Вторник, 23-Июн-2009, 11:45 | Сообщение # 157
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10658
Статус: Offline
Quote (kpischik)
дойка продолжается

... в карман нуворишей и политиканов?


[imgjavascript://]http/....tp Пока мы живы, поезд наш в пути!
 
kpischikДата: Вторник, 23-Июн-2009, 11:50 | Сообщение # 158
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
цепочку трудно отследить
но финал полученных денег- определенный карман yes


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
kpischikДата: Среда, 24-Июн-2009, 20:12 | Сообщение # 159
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline

Боевики, убитые в киргизском городе Джалалабад 23 июня, были гражданами соседних стран. Об этом, как сообщает АКИpress, заявил депутат парламента Киргизии Рашид Тагаев. Он также добавил, что эти люди "прошли подготовку в Пакистане".

Ранее аналогичную информацию сообщили в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ). Представители спецслужбы заявили, что боевики, устроившие перестрелку в Джалалабаде, прибыли в Киргизию из-за рубежа, а в прошлом прошли обучение "в международных террористических центрах".

В свою очередь, агентство "Фергана.Ру", ссылаясь на источники в Джалалабадской области, сообщило, что некоторые из убитых не были гражданами Киргизии. Один из погибших, как стало известно, оказался братом боевика по кличке Бай, убитого в Джалалабаде в 2006 году. По предварительной информации, погибшие были связаны с исламистской организацией ИДУ ("Исламское движение Узбекистана").

Перестрелка произошла в одном из частных домов Джалалабада. По информации ГКНБ, в городе проводилась антитеррористическая операция. Мэр Джалалабада Тилек Акамбаев рассказал, что утром 23 июня сотрудники спецслужб попытались задержать группу боевиков. Те забаррикадировались в одноэтажном доме, началась перестрелка. Боевики, как сообщается, были вооружены автоматами и ручными гранатами.

В перестрелке были убиты пятеро экстремистов, погиб один сотрудник спецслужб, еще один получил ранения. В доме, где скрывались боевики, как сообщает ИА "24.kg", было обнаружено большое количество оружия (автоматы, пистолеты и гранатометы), а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Комментируя произошедшее, депутат парламента Киргизии Рашид Тагаев заявил, что боевики планировали устроить теракты на территории республики.

Правоохранительные органы страны возбудили несколько уголовных дел по статьям "Терроризм" и "Организация незаконного вооруженного формирования".

........погиб киргизский КГБшник....обидно, что при уничтожении "специалистов" из ИДУ ("Исламское движение Узбекистана").


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
kpischikДата: Воскресенье, 28-Июн-2009, 01:54 | Сообщение # 160
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
............За месяц до президентских выборов в Киргизии столицу республики наводнила политическая реклама. Основную ее часть, как сообщил корреспондент "Ферганы.Ру", составляют листовки и плакаты в поддержку действующего президента - Курманбека Бакиева. Авторы решили, очевидно, не утомлять избирателей деталями: кроме фамилии президента на листовках ничего нет. Зато расклеены они везде, где только возможно. Агитация оппозиции оказалась скромнее. О кандидате от "объединенной оппозиции" Алмазбеке Атамбаеве, как отмечает агентство, напоминают только графитти на некоторых городских стенах............

Бакиев.

Снова Бакиев.


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
kpischikДата: Воскресенье, 28-Июн-2009, 01:56 | Сообщение # 161
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline

Думали, это Сафин? А это опять Бакиев.

И это тоже Бакиев.


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
IreneДата: Воскресенье, 28-Июн-2009, 09:42 | Сообщение # 162
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10658
Статус: Offline
Костя, а про Отунбаеву что слышно?

[imgjavascript://]http/....tp Пока мы живы, поезд наш в пути!
 
kpischikДата: Воскресенье, 28-Июн-2009, 12:42 | Сообщение # 163
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 19613
Статус: Offline
барахтается она где-то там в политике, партия, движениe «Ата-Журт», оппозиция....наверху наверно никогда больше не будет?
ты с ней что, знакома?

Роза Отунбаева: Внешняя политика Кыргызстана все больше разворачивается в сторону России в силу реализуемых или планируемых экономических проектов в республике

"Внешняя политика Кыргызстана все больше разворачивается в сторону России в силу реализуемых или планируемых экономических проектов в республике", - заявила сегодня на заседании фракции СДПК Жогорку Кенеша ее член Роза Отунбаева.
Она отметила, что Кыргызстан отказывается от многовекторной политики. Это связано с тем, что республика пытается обезопасить себя перед Узбекистаном, апеллируя к России. Таким образом, Кыргызстан договорился о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС и приватизации "Кыргызгаза". Последний может перейти в собственность "Газпрома".
Роза Отунбаева подчеркивает, что "Газпром" является мощным инструментом российской внешней политики. Он часто используется Кремлем для того, чтобы увеличить экономическое влияние РФ в той или иной стране. Это, по мнению парламентария, позволяет России обрести эффективные политические рычаги.
Роза Отунбаева предполагает, что в результате подобных "транзакций" может быть утерян суверенитет Кыргызстана.

Источник: 24.kg

а вот опять- ...в нашей родной Ошской области....

КАБАР, 28 июня 2009 года. По сообщениям очевидцев, прошлой ночью специальные подразделения Госкомитета по национальной безопасности провели спецоперацию в пригороде города Узген - центра Узгенского района Ошской области. Операция началась вечером в субботу и завершилась под утро. По предварительным данным, уничтожено три боевика предположительно принадлежавших террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ). В настоящее время проводится зачистка близлежащей местности, саперы проверяют местность - нет ли неразорвавшихся взрывных устройств. В доме, где скрывались бандиты, были только уничтоженные боевики, они оказали ожесточенное сопротивление, все погибшие были вооружены, по предварительным данным, у каждого было по пистолету Макарова и по три гранаты. Потерь со стороны спецслужб нет. Операция была аналогичной спецоперации, проведенной в пригороде Джалал-Абада в ночь на 24 июня - тогда было уничтожено пять боевиков "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ). По предварительной информации, боевики, некоторые из боевиков уничтоженных как сегодня, так и 24 июня, прошли обучение в международных террористических центрах и проникли на территорию Кыргызстана из-за рубежа.


ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО ..... ДО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
 
IreneДата: Воскресенье, 28-Июн-2009, 14:26 | Сообщение # 164
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10658
Статус: Offline
Quote (kpischik)
ты с ней что, знакома?

Давно это было.
Она у нас первые три урока диамата вела. 27-летний кандидат наук. Мы от нее в восторге были. Она заходила в актовый зал КГУ, держа в руках только связку ключей. Мне запомнилась ее четкая артикуляция. Нам нравилась ее эрудиция. И когда ее вдруг заменили, первая реакция была такая негативная: "Куда Розу дели?" angry .
Зашел какой-то мужик в вязаном свитере и начал что-то говорить в то время как многие еще спиной к кафедре стояли... никогда мне не забыть этого дня. Этот мужик оказался самым высокообразованным человеком из всех, кого мне довелось встретить в жизни. Я была счастлива с ним работать и позже, когда он вел психологию управления Высшей Школе Управления АПК... Сейчас его во всем мире знают, но речь не о нем.
Так вот, несколько лет назад Роза была представителем Кыргызстана в Лондоне, но когда ей не дали остаться там на второй срок, она принялась закладывать всех кыргызов, которые нелегально приехали на заработки в Англию, чтобы как-то поддержать свои семьи. Это мне однокурсница-кыргызка рассказывала, которая в то время в Лондоне училась...
Такие вот сплетни. Дыма без огна не бывает. Возможно, правда.


[imgjavascript://]http/....tp Пока мы живы, поезд наш в пути!
 
IreneДата: Воскресенье, 28-Июн-2009, 14:37 | Сообщение # 165
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10658
Статус: Offline
А что этим идуистам надо? Почему они лезут в Кыргызстан?

Роза, выучившись в Москве, все последние годы относилась к России не очень приязненно. Мне кажется, у таких кыргызов завышенные амбиции. Руководить справедливо они не умеют, готовы стелиться перед Западом. Мне так там было не по себе, когда я после Москвы в Бишкек вернулась. Город Фрунзе канул в прошлое. Все было настолько чужое. И на каждом шагу подтекст независимости от России... кому от такой свободы там легче стало...
Чем плох был бы союз с Россией?..
Хотя, как ты сказал, они там и вашим и нашим...


[imgjavascript://]http/....tp Пока мы живы, поезд наш в пути!
 
Форум веселых и любознательных » А годы летят, наши годы, как птицы летят... » Сулюкта и Исфана » Родина моя- нищая сума....Родина моя, ты сошла с ума (Моя Родина)
Поиск:


Рейтинг@Mail.ru